Login / Logout
Home Mapa sajta Kontakt
    O nama        Proizvodi        Rešenja        Usluge        Podrška/Download   
   Software        ATM        Depozit        TCR        HSM        Kartice        Kiosci    
Home / Proizvodi / Software / TranzWare Retail & Card


TranzWare Retail & CardBack office predstavlja deo bankarske aplikacije koji podržava servisiranje klijenata, upravljanje karticama (izdavanje, personalizaciju, kontrolu životnog ciklusa) i računima, POS acquiring, izdavanje računa, računanje provizija, razmenu sa front-office-om i platnim sistemima uključujući VISA-u, MC, DINA Card. TWRetail se može koristiti kao stand alone retail bankarsko rešenje ili integrisan sa front office-ima TranzWare Online, BASE24 i dr.

Osnovne funkcije se mogu podeliti na:

  • Upravljanje računima,
  • Upravljanje karticama (generisanje PAN-a, priprema podataka za personalizaciju, kontrola životnog ciklusa), uključujući različite metode za generisanje PIN-a,
  • Merchant Acquiring
  • Razmena informacija sa drugim platnim sistemima i host-ovima,
  • Alati za održavanje.

TWRetail omogućava procesiranje računa svih učesnika u EFT sistemu. Omogućeno je korišćenje različitih tipova individualnih računa (tekući, štedni, kreditni).
Veya između kartica i računa je zasnovana na: n - n principu. Jedna kartica može biti vezana za n računa i obrnuto.
Twretail omogućava razmenu podataka sa međunarodnim platnim sistemima VISA, MC, AMEX, Diners Club, kao i sa Nacionalnim centrom za platne kartice za DINA Card transakcije.
Takođe je podržana i razmena podataka sa TWOnline-om ili nekim drugim front-office rešenjem. Podržana su dva metoda razmene podataka sa front-office sistemima – offline (razmena datoteka sa stanjima i transakcijama) i online (autorizacija se vrši na bankarskoj aplikaciji).


TWRetail može raditi na sledećim platformama: Windows NT, Linux, UnixWare, Sun Solaris. Kao baza podataka se koristi Oracle.

 

 


 


 

 

 


 

Home | Proizvodi | Rešenja | Usluge | Podrška/Download | O nama
Mapa sajta | Kontakt | Login/Logout

 S
va prava zadržana © Zeta system 1993-2007